نشان يار سفرکرده از که پرسم باز...که هر چه گفت بريد صبا پريشان گفت

نشان يار سفرکرده از که پرسم باز

که هر چه گفت بريد صبا پريشان گفت

شنيده ام سخني خوش که پير کنعان گفت

فراق يار نه آن مي کند که بتوان گفت

حديث هول قيامت که گفت واعظ شهر

کنايتيست که از روزگار هجران گفت

نشان يار سفرکرده از که پرسم باز

که هر چه گفت بريد صبا پريشان گفت

فغان که آن مه نامهربان مهرگسل

به ترک صحبت ياران خود چه آسان گفت

من و مقام رضا بعد از اين و شکر رقيب

که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت

غم کهن به مي سالخورده دفع کنيد

که تخم خوشدلي اين است پير دهقان گفت

گره به باد مزن گر چه بر مراد رود

که اين سخن به مثل باد با سليمان گفت

به مهلتي که سپهرت دهد ز راه مرو

تو را که گفت که اين زال ترک دستان گفت

مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل

قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت

که گفت حافظ از انديشه تو آمد باز

من اين نگفته ام آن کس که گفت بهتان گفت


ثبت نظرات شما کاربران عزیز
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
عنوان پیام
متن ارسالی
وضعیت :

امروز : شنبه - Saturday
امروز :
28 فروردین ماه 1400
Today :
2021-04 Apr-17


مهمترین اخبار و رویدادها

شعار سال ۱۳۹۹
شعار سال 1399