حاج عیسی جعفری نماینده خدوم مردم شریف شهرستان های بهار و کبودرآهنگ به رحمت خدا پیوست

حاج عیسی جعفری نماینده خدوم مردم شریف شهرستان های بهار و کبودرآهنگ به رحمت خدا پیوست

حاج عیسی جعفری نماینده خدوم مردم شریف شهرستان های بهار و کبودرآهنگ به رحمت خدا پیوست


ثبت نظرات شما کاربران عزیز
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
عنوان پیام
متن ارسالی
وضعیت :

امروز : شنبه - Saturday
امروز :
28 فروردین ماه 1400
Today :
2021-04 Apr-17


مهمترین اخبار و رویدادها

شعار سال ۱۳۹۹
شعار سال 1399