بازدید عیسی جعفری منتخب مردم شریف شهرستان های بهار و کبودراهنگ از کارگاه( به نگار ) و بررسی مشکلات تولیدکنندگان

بازدید عیسی جعفری منتخب مردم شریف شهرستان های بهار و  کبودراهنگ  از کارگاه( به نگار ) و بررسی مشکلات تولیدکنندگان

بازدید عیسی جعفری منتخب مردم شریف شهرستان های بهار و کبودراهنگ  از کارگاه( به نگار ) و بررسی مشکلات تولیدکنندگان


ثبت نظرات شما کاربران عزیز
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
عنوان پیام
متن ارسالی
وضعیت :

امروز : یکشنبه - Sunday
امروز :
9 آذر ماه 1399
Today :
2020-11 Nov-29


مهمترین اخبار و رویدادها

شعار سال ۱۳۹۹
شعار سال 1399