بازدید عیسی جعفری منتخب مردم شریف شهرستان های بهار و کبودراهنگ از کارگاه( به نگار ) و بررسی مشکلات تولیدکنندگان

بازدید عیسی جعفری منتخب مردم شریف شهرستان های بهار و  کبودراهنگ  از کارگاه( به نگار ) و بررسی مشکلات تولیدکنندگان

بازدید عیسی جعفری منتخب مردم شریف شهرستان های بهار و کبودراهنگ  از کارگاه( به نگار ) و بررسی مشکلات تولیدکنندگان


ثبت نظرات شما کاربران عزیز
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
عنوان پیام
متن ارسالی
وضعیت :

امروز : شنبه - Saturday
امروز :
28 فروردین ماه 1400
Today :
2021-04 Apr-17


مهمترین اخبار و رویدادها

شعار سال ۱۳۹۹
شعار سال 1399