بازدید عیسی جعفری منتخب مردم در مجلس مجلس شورای اسلامی از کارگاه تولید ماسک وگان بیمارستانی شهید تورجی زاده حوزه بسیج امام علی علیه السلام لالجین

بازدید آقای عیسی جعفری منتخب مردم شریف بهار و کبودراهنگ در مجلس مجلس شورای اسلامی از کارگاه تولید ماسک وگان بیمارستانی شهید تورجی زاده حوزه بسیج امام علی علیه السلام لالجین

بازدید آقای عیسی جعفری منتخب مردم شریف بهار و کبودراهنگ در مجلس مجلس شورای اسلامی از کارگاه تولید ماسک وگان بیمارستانی شهید تورجی زاده حوزه بسیج امام علی علیه السلام لالجین


ثبت نظرات شما کاربران عزیز
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
عنوان پیام
متن ارسالی
وضعیت :

امروز : شنبه - Saturday
امروز :
28 فروردین ماه 1400
Today :
2021-04 Apr-17


مهمترین اخبار و رویدادها

شعار سال ۱۳۹۹
شعار سال 1399